Ekonomi

Vi utför löpande bokföring, redovisning, moms- & skattedeklarationer, årsbokslut.

Vi hjälper nystartade och etablerade företag med att lägga upp rutiner för att underlätta administrationen.

Vi utbildar även i att klara av sin bokföring och redovisning.